Reglament Parets Montserrat 2019

NORMES DE PARTICIPACIÓ

 1. Les presents Normes de Participació obliguen a tots els participants a les diferents modalitats: Caminada de Resistència, Trail i LaD38.
 2. El fet de formalitzar la inscripció significa que aquestes normes es coneixen i accepten.
 3. Aquestes normes estan basades en el reglament de la Copa Catalana de Caminades de Resistència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) , tot i que aquesta activitat no forma part de la competició i per tant no es puntuable.
 4. S’establirà una classificació ordinal basada en el temps emprat per tots els participants siguin marxadors o corredors.
 5. Desqualificacions i penalitzacions: serà motiu de desqualificació o penalització:
  1. No atendre a les normes contingudes al present reglament.
  2. Mostrar un comportament agressiu o insultant amb qualsevol participant,   col·laborador, espectador o membre de l’organització.
  3. No atendre a les directrius que l’organització pugui donar en el transcurs de la prova.
  4. No passar per tots els controls o no registrar el pas.
  5. No fer la totalitat del recorregut a peu pel camí senyalitzat.
  6. Invertir més de 15 h en realitzar la prova.
  7. Arribar als control de tall de temps mes tard de les hores establertes.
  8. No portar el material obligatori. L’organització el pot requerir en qualsevol moment de la prova.
  9. Deixar qualsevol tipus de brossa al llarg de l’itinerari o malmetre de qualsevol manera l’entorn natural i humà.
 6. Els participants no inscrits o que portin el carnet de pas aliè seran desqualificats.

QUALSEVOL PARTICIPANT QUE INCORRI EN ALGUNA D’AQUESTES FALTES PODRÀ SER DESQUALIFICAT PEL MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ QUE HO CONSIDERI OPORTÚ.

SEGURETAT

 • Donades les característiques de la prova, l’organització disposarà de diferents punts d’assistència per a petites cures repartits pel recorregut, en els controls d’avituallament.
 • S’haurà coordinat amb els serveis escaients per tal de poder assistir i evacuar única i exclusivament a tots aquells participants que per motius mèdics greus i extrems ho precisin. L’abandonament per qualsevol altre motiu serà a càrrec del participant. Si us trobeu o presencieu una situació de prou gravetat que requereixi assistència o evacuació del servei d’emergència i rescat, truqueu al 112 per donar avís i a l’organització de la Parets Montserrat per informar-los de l’incident als telèfons facilitats pels organitzadors.
 • Segons l’article 123 del vigent Reglament General de Circulació, és obligat que els participants portin elements lluminosos o reflectants homologats quan caminin de nit o en condicions de baixa visibilitat, per carreteres obertes a la circulació.
 • L’equip escombra serà l’encarregat oficial de tancar els controls de pas. Qualsevol participant que sigui avançat per l’equip escombra es considerarà desqualificat en considerar-se que no pot complir els horaris màxims de pas pels controls.
 • Telèfons organització: es facilitaran abans de la realització de la prova, cal portar-los gravats al mòbil.

 

MATERIAL OBLIGATORI

 • Llum frontal, lot o similar fins les 8.00 h del matí i a partir de les 19.30 h del vespre.
 • ½ litre d’aigua o beguda
 • Telèfon mòbil carregat i encès amb telèfons organització gravats

Sortida del sol: 8.07 h

Posta de sol: 19.05 h

 

MATERIAL RECOMANAT

 • Barretes energètiques o similars
 • Tallavents: en funció de les condicions meteorològiques l’organització pot determinar que sigui obligatori.
 • Got o bidó per veure als avituallaments.

 

ALTRES DISPOSICIONS

 • Per participar cal tenir 14 anys complerts , els menors d’edat necessiten anar acompanyats d’un adult i aportar autorització signada.
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. L’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar el recorregut.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants.
 • Per assegurar un bon funcionament dels serveis de suport cal que, en cas d’abandonament ho comuniqueu als controls.
 • La Parets Montserrat es una prova respectuosa amb el medi ambient i volem generar el mínim possible de residus. Es per això que no es facilitaran gots als avituallaments .

 

RECOMANACIONS MÈDIQUES

 • La marxa i Trail Parets Montserrat és de llarga distància per camins de muntanya i amb important desnivell acumulat total, pel que es recomana únicament a aquelles persones que tinguin una preparació física prèvia.
 • En conseqüència, pel sol fet d’inscriure’s, els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediment físic ni psíquic que pugui dificultar la travessa. Excloent a l’organització de qualsevol responsabilitat enfront de problemes derivats del seu estat de salut.
 • L’organització podrà impedir la sortida a qualsevol participant que, atenent a indicis fonamentats, presumptament denoti l’ incompliment de les condicions físiques i psíquiques anteriorment exposades.

 

CONTROLS

Estarà basat en un sistema de seguiment informatitzat assignat a cada participant.

L’organització disposarà de persones que aniran tancant la marxa. Si algú es perd ha de trucar als telèfons facilitats pels organitzadors donant el màxim de detalls sobre la seva ubicació.

 

RECORREGUT

El camí estarà marcat amb senyals i marques.

Si durant el recorregut no trobeu marques en uns 500 metres cal que torneu a buscar el darrer senyal.

 

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ I REGALS

Del 15 al 18 d’octubre. (de dimarts a dijous de 19:30h a 21:00h) al local del Centre Excursionista Parets.

 • Per recollir la documentació caldrà portar:
 • justificant de pagament (obligatori per tothom)
 • targeta Federativa pels federats (Federats)
 • carnet de soci (socis)
 • autorització menors (obligatori pels menors)
 • plec de descàrrec de responsabilitats signat (obligatori per tothom)

El mateix dia de la prova a partir de les 3.30h del matí i fins 20 minuts abans de la sortida  a local Centre Excursionista Parets .

 

PREMIS – MODALITAT 62 KM

Categoria absoluta:

 • Primera dona i primer home: OBSEQUI + INSCRIPCIO GRATUÏTA PM2020
 • Segona dona i segon home: OBSEQUI + INSCRIPCIO GRATUÏTA PM2020
 • Tercera dona i tercer home: OBSEQUI + INSCRIPCIO GRATUÏTA PM2020

 

Majors de 45 anys:

Primera dona i primer home: OBSEQUI + INSCRIPCIO GRATUÏTA PM2020

 

Menors de 21 anys:

Primera dona i primer home: OBSEQUI + INSCRIPCIO GRATUÏTA PM2020

 

Primer paretà i primera paretana: OBSEQUI + INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PM2020

 

Finisher menció especial:

Participant-finisher de major edat: OBSEQUI + INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 2020

Participant-finisher de menor edat: OBSEQUI + INSCRIPCIÖ GRATUÏTA 2020

 

HORARIS

 • Obertura inscripcions on line 15 de juny de 2019
 • Obertura inscripcions presencials al Poliesportiu Joaquim Rodríguez de Parets del Vallès 1 de juliol de 2018
 • Recollida documentació i regals 15 al 18 d’octubre de 2019 (de dimarts a dijous de 19:30h a 21:00h) al local del Centre Excursionista Parets.

DRETS D’IMATGE

 • L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.
 • L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic a anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la cursa, ja sigui amb motiu de la PM com d’altres esdeveniments del Centre Excursionista Parets.
 • Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer titularitat del Centre Excursionista Parets. Aquestes dades seran tractades amb les finalitats següents:

 • Gestionar les dades relatives dels inscrits, dades necessàries per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva.
 • Informar sobre noves activitats, esdeveniments i serveis que realitzi el Centre Excursionista Parets.
 • Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l’adreça cep@ceparets.com

 

ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT

 • Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de la sortida i realització d’aquesta marxa de resistència i trail. Els participants han de tenir experiència en proves de muntanya, sent responsabilitat seva els problemes que puguin sorgir en el desenvolupament de la prova per ignorar-ho.
 • L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del marxador, així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada participant serà responsable de tot perjudici o lesió que pugui causar-se a si mateix o a tercers, exonerant a l’organització i al Centre Excursionista Parets de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • Els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten les condicions establertes en el present reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta pel jurat de cursa, basant-se en els reglaments la FEEC.
 • Els participants hauran de signar els documents que es requereixi per evidenciar més clarament qualsevol apartat del reglament.
 • El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

Link al reglament en format pdf descarregable.

CENTRE EXCURSIONISTA PARETS

Avinguda Francesc Macià s/n Pavelló d’esports

08150 Parets del Vallès

www.ceparets.com

parets.montserrat@ceparets.com

cep@ceparets.com