Normativa prèctec de material.

?

  1. Està permès endur-se una ÚNICA peça de cada article demanat al CEP per soci.
  2. Només es deixarà el material al soci que vingui a sol·licitar-ho personalment.
  3. En cas que el soci no pugui vindre personalment, haurà de portar els carnets de soci de les persones per qui demana el material .
  4. El material s’ha de tornar en perfecte estat, de neteja i conservació el dijous següent, en cas de que sigui festiu, passarà al dijous de l’altre setmana.
  5. En cas de no fer el lliurament del material en el termini establert, es cobraran 5 €uros per setmana i per cada element no tornat a temps.
  6. El material pot ser retornat per un altre soci diferent al que l’ha sol·licitat.
  7. El CEP no deixarà cordes a cap soci.
  8. En cas de perdua o deteriorament del material tècnis lliurat al soci, el CEP demanarà l’abonament econòmic del mateix.