11 novembre 2013

Junta Directiva

Aquest es l’òrgan de govern que s’encarrega de la representació i gestió diària del CEP. Amb els seus actes vetlla pel compliment de les finalitats marcades pel Centre Excursionista Parets.

Els membres de la Junta han de ser escollits en reunió de l’assemblea segons el procediment marcat als estatuts, per votació dels socis. Els membres de l’òrgan de govern, que són els encarregats de la gestió, el govern i la representació del CEP, han de ser-ne socis.

La Junta directiva te un govern limitat en el temps  que segons l’estatus del CEP es de quatre anys i l’actual es va constituir el passat 7 de novembre de 2013, actualment està formada per 7 membres:

ELISABETH CÓRDOBA – Presidenta

JESÚS MUNICIO – Secretari

FERRAN BARRANCOS – Tresorer

ISAAC ABANADES – Vocal:  Travesses i alta muntanya

CARLOS MARTÍNEZ – Vocal:  GR, Marxes i caminades

ELOI PALLEJÀ – Vocal: Activitats verticals i barrancs

FRANS MEDINA – Vocal: Comunicació, trails i curses

Amés dels membres de la Junta i amb l’objectiu de col·laborar en el funcionament operatiu del centre hi ha coordinadors d’activitats i de material.